ملات پودری بهتر است یا ملات ماسه وسیمان

ملات پودری بهتر است یا ملات ماسه وسیمان   درپاسخ به این سوال که ملات پودری بهتر است یا ملات ماسه و سیمان باید بگوییم که بین این دو تفاوت هایی وجود دارد که باید در ادامه توضیح دهیم که در ابتدا از مزایای ملات پودری برایتان می گویم تا خودتان تصمیم بگیرید که بین [...]

توسط | ۱۳۹۷-۱۱-۴ ۱۴:۴۸:۴۷ +۰۰:۰۰ ۴ام بهمن, ۱۳۹۷|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه