مشخصات فنی بلوک های هبلکس

مشخصات فنی بلوک های هبلکس جرم حجمی: چگالیAACبه طورمعمول بین 300تا800کیلوگرم برمتر مکعب می باشد.لازم به ذکراست خارج ازاین دامنه نیزامکان تولیدAACوجوددارد. معمول ترین جرم حجنیAACحدود500کیلوگرم درمترمکعب می باشد. مقاومت مکانیکی: باتوجه به ساختارحفره ای ودرصدتخلخل زیادAAC(بیش از75درصد) مقاومت مکانیکی آن به نسبت کم می باشد. بدین علت ازAACنمی توان همانند بتن معمولی به عنوان [...]

توسط | ۱۳۹۸-۱-۲۸ ۱۴:۱۴:۱۶ +۰۰:۰۰ ۲۸ام فروردین, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه