خواص بتن گازی

خواص بتن گازی خواص بتن گازیخواص بتن گازی یا مزایایی بتن گازی :بتن های که در آن ها حباب های گاز وجود دارد بتن گازی نمایده میشود .معمولا تولید گاز در بتن با استفاده از پودرآلومینیوم صورت میگیرد به این شکل که پودرالومینیومدر بتن مخلوط میشود و با آب و بخار آب تولید [...]

توسط | ۱۳۹۶-۸-۲۴ ۰۶:۱۱:۲۰ +۰۰:۰۰ ۲۴ام آبان, ۱۳۹۶|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه