بتن های بامقاومت بالا

بتن های بامقاومت بالا خواص بتن بامقاومت بالاومواردکاربردآن: بتن های بامقاومت بالا | مقاومت فشاری بتن شایدمهمترین معیارکیفیت آن باشد. عواملی نظیرمشخصات سنگدانه هاازلحاظ شکل،بافت وحداکثراندازه آن ها،مقدارسیمان مصرفی ونسبت آب به سیمان برمقاومت فشاری بتن تاثیرمی گذارند. غالبارشدمقاومت بتنHSE درسنین اولیه نسبت به بتن معمولی بیشتراست، ولی افزایش مقاومت درطول زمان،تابع مواد تشکیل دهنده [...]

توسط | ۱۳۹۸-۱-۲۴ ۱۵:۲۰:۱۶ +۰۰:۰۰ ۲۴ام فروردین, ۱۳۹۸|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه