بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی

بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی ازدیدگاه مقاومتی بتن های سبک درسه دسته طبقه بندی می شوند که این سه دسته عبارتنداز: بتن سبک غیرسازه ای،بتن سبک سازه ای،وبتن سبک بامقاومت متوسط. بتن سبک غیرسازه ای که معمولابه عنوان جداسازهای سبک مورداستفاده قرارمیگیرددارای جرم مخصوص کمتر از800کیلوگرم برمترمکعب است.باوجودجرم مخصوص کم مقاومت فشاری آن [...]

توسط | ۱۳۹۸-۱-۲۲ ۱۳:۱۸:۲۴ +۰۰:۰۰ ۲۲ام فروردین, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه