ساختمان وتوانمندی دربتن

ساختمان وتوانمندی دربتن | بتن به عنوان پر مصرف ترین مصالح

ساختمانی مدت هاست جوابگوي نیازهاي روبه گسترش

جامعه بشري می باشد. انواع بتن معمولی و بتن با عملکرد

بالا مدت زمان زیادي است که تشکیل دهنده اصلی سازه هاي

بتنی بوده اند. اما نیاز به ساخت سازه هاي مرتفع تر، مقاوم تر

و داراي المان هاي سازه اي با ابعاد کوچکتري وعمر طولانی تر،

محققان را وادار به جستجو و تحقیق براي ساخت بتن مقاوم تر

وبا دوام تر نموده است. تحقیقات دانشمندان طی دو دهه اخیر

منجر به پیدایش نوع جدیدي از بتن با خواص فوق العاده

و مقاومت فشاري بسیار بالا گردید. که این بتن تحت عنوان

بتن فوق توانمند concrete performance high Ultra شناخته

می شود و داراي مقاومت فشاري بیشتراز ۱۲۰ مگاپاسکال

می باشد. این بتن از دوام فوق العاده در برابر عوامل مهاجم

همچون یون کلر و سیکل هاي یخبندان برخوردار می باشد.

بتن فوق توانمند (UHPC )دسته جدیدي از بتن است

که در سال هاي اخیر، با رشد تکنیک هاي تولید مواد

سیمانی ریز توسعه یافته است. اگرچه میان گونه هاي

مختلف UHPC تفاوت هایی در نحوه ساخت، مقدار

مقاومت فشاري و سایر مشخصات مکانیکی وجود دارد،

اما بین تمامی آنها شباهت هاي کلی قابل تشخیص است.

حداکثر اندازه دانه ها درUHPC ، ۶۰۰ میکرومتر می باشد.

مقاومت فشاري UHPC بیشتر از ۱۲۰ مگاپاسکال است

و مقاومت خمشی آن حداکثر تا ۵۰ مگاپاسکال می رسد.

به علاوه UHPC نسبت آب به مواد سیمان بسیار پایینی

دارد و میزان روانی آن براي کارا بودن بتن بایستی با

فوق روان کننده تامین شود. در مقایسه با سایر مصالح با

پایه سیمان معمولی، مشخصات ساختاري بتن فوق توانمند

مانند یکنواختی اندازه ذرات، تخلخل و ساختارهاي

میکروسکوپی، بهبود یافته است. این نوع بتن به دلیل تخلخل

و مویینگی کم، تقریبا غیرقابل نفوذ است و همین امر باعث

شده است تا بسیاري از ضعف هاي بتن معمولی مانند ضعف

در برابر سیکل هاي یخبندان، خوردگی آرماتور و حمله یون هاي

کلر را نداشته باشد. یکی از ویژگی هاي منحصر به

فرد UHPC نیاز این ماده به عمل آوري حرارتی است.

این روند که گاهی به جاي روند عمل آوري، روند رفتار

حرارتی نامیده می شود، یک روند ساده است و در واقع

یک مرحله اضافه در ساخت بتن است که به منظور قوي تر

کردن ساختار آن از نظر میکروسکوپی انجام می گیرد.

عمل آوري حرارتی براي تمام کاربري هاي UHPC مورد

نیاز نیست زیرا بدون عملآوري حرارتی نیز UHPC مقاومت

و انعطاف پذیري قابل توجهی نسبت به بتن توانمند (HPC )دارد.

براساس گزارشات ارائه شده، عمل آوري حرارتی خصوصیات

مکانیکی بتن را حداقل به میزان ۱۵ %بهبود می دهد.

یکی از کاربردهاي UHPC در ناحیه اتصال قطعات

پیش ساخته براي اجراي سریع پل ها است زیرا با توجه

به خصوصیات ویژه این نوع بتن،می توان طول وصله

(طول مهاري فولاد مسلح کننده) را به نحو قابل توجهی

کاهش داد. علاوه بر این، با مشخص شدن سایر خصوصیات

موثر UHPC مانند پیوستگی بین بتن و آرماتورهاي

مسلح کننده، از این نوع بتن می توان درکاربردهاي

مختلف چون تیرهاي اصلی پلها بهره جویی نمود.

پایداري بسیار بالاي آن در برابر یخزدایی با نمک،

آن را به عنوان یک گزینه مناسب براي استفاده در سطوحی

که به طور متناوب در معرض یخ زدایی

بانمک قرار می گیرند، معرفی نموده است.

توسط | ۱۳۹۸-۱۲-۲۷ ۱۴:۰۱:۰۰ +۰۰:۰۰ ۲۷ام اسفند, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید