بتن متخلخل

بتن متخلخل

بتن متخلخل | AAC مخفف عبارت ” بتن هواداراتوکلاوشده

“به معنی(Autoclaved Aerated Cocrete)می باشد.

AAC ازنظرماهیت یک فرآورده بتنی است که ازپخت سیمان،

سیلیس یاماسه سیلیسی،آهک،پودرآلومینیوم وآب درفشارودمای

بالاحاصل می شود.بتن متخلخل اتوکلاوشده درگروه محصولات

بتن سبک قراردارد.مواداولیه این بتن به هیچ عنوان سبک نیستند

وسبکی درحین فرآیندتولیدایجامی شود.بافت متخلخل بتن که در

اثرفرایندحباب سازی ایجادمی شودعامل اصلی سبک شدن وبه

وجودآمدن خواص منحصربه فردی است که باتوجه به مدل هایی

که درشرایط آب وهوای شهرهای اصفهان واهوازصورت گرفته

ازآن جمله می توان ازکاهش قابل ملاحظه ی ضریب انتقال حرارت یادکرد.

نتایج نشان می دهدکه مصرف سوخت ساختمان درصورت اجرای

دبواره های جانبی وداخل بااین محصول به میزان قابل توجهی

کاهش می یابد.به همین دلیل یادلایل متعدددیگردراین مقاله به آن ها

اشاره خواهدشد.طی دهه های اخیرمیلادی تولیداین بتتن دردنیارشدقابل

ملاحظه ای داشته است.تولیدکنندگان عمده این محصول به ترتیب

درقاره های اروپا،آسیا،آمریکاواقیانوسیه قراردارند.این بتن هم اکنون

دراروپاوآمریکابه نام های تجاری”Ytong” و “HEBELEX”

ارائه می شود.عدم شناخت کاربران ازچگونگی اجراونداشتن انگیزه

لازم دربین انبوه سازان محترم جهت کاهش مصرف سوخت

ساختمان ازدلایل عمده این موضوع است.

محصولات بتن سبک در یک تقسیم
بندي کلی به سه گروه عمده تقسیم می شود:

۱-بتن بادانه های سبک

۲-بتن باحذف ریزدانه

۳-بتن متخلخل یابتن های گازی که مواداولیه معمولی(باوزن مخصوص متعارف)

در فرآیند تولید و در حضور عوامل تولید کننده گاز یا حباب هاي

ایجاد شده توسط فوم ، بافت متخلخل و سبکی را بوجود می آورند.

این نوع بتن به دو گروه عمده تقسیم می شود:گروهی که موضوع

بحث این مقاله میباشند داراي فرآیند تولید دوغابی بوده و ایجاد

تخلخل ناشی از واکنش شیمیایی یک عامل حباب ساز(عمدتاپودرآلومینیوم)

با محیط رقیق و قلیایی ایجاد شده در فرآیند تولید می باشد. نسبت

آب به سیمان بالاتر از نوع دیگر بتن گازي بوده و عمل آوري

نهایی تحت فشار و حرارت (عمدتا۱۴اتمسفرو۱۸۰درجه سانتی گراد)

و در اتوکلاو انجام می پذیرد به همین دلیل پسوند اتوکلاو شده به آن

اضافه می شود این گروه از بتن هاي متخلخل نسبت به نوع دیگر

داراي مقاومت بالاتر، بافت متخلخل مناسب تر، رنگ روشن تر

و ضریب انتقال حرارت پائین تر بوده ضمن اینکه فرآیند تولید

آن به دلایل مختلف گران تر و پیچیده تر از نوع قبلی است.

مختصری ازفرآیند تولید:

همانگونه که در بخش قبل توصیف شد تولیداین نوع بتن متخلخل

اتوکلاو شده داراي دو ویژگی منحصر به فرد می باشد اول

شرایط سوسپانسیونی کانل با نسبت آب به سیمان w/c=0.25-0.35  ودوم

عمل آوری تحت فشاروحرارت بالادراتوکلاوطی مدت زمان حدو۱۴ساعت.

لذابراي تأمین شرط اول کلیه مواد اولیه مورد استفاده ،

باید به صورت میکرونیزه وارد فرآیند شوند.این موضوع باعث

می شود که فرآیند تولید این محصول با انواع دیگر محصولات

بتنی تفاوت اساسی داشته باشد.همچنین تأمین شرط دوم و

عمل آوري در اتوکلاو هم نیازمند وجود ذراتی در ابعاد میکرون

می باشد چرا که عمل برقراري پیوندشیمیایی و تشکیل فازهاي

مختلف سلیکات کلسیم در اتوکلاو(تحت فشاروحرارت بالاودرزمان محدود)

تنهادرابعادمیکرون امکان پذیر بوده و بالا رفتن نرمی مواد اولیه

با حجم تشکیل پیوندهاي سیلیکات کلسیم و تأمین مقاومت

فشاري موردانتظار نسبت مستقیم دارد.

مزایاوکاربردبتن متخلخل
اتوکلاوشده:

این محصول دارای۸۰-۷۰% فضای خالی ناشی ازایجاد

تخلخل های ثانویه می باشد.این موضوع باعث به وجودآمدن

وزن مخصوص۶۵۰-۵۵۰کیلوگرم برمترمکعب شده است

که برابر۸۶۶عددآجربه وزن۱۷۵۰کیلوگرم می باشد.

توسط | ۱۳۹۸-۳-۵ ۱۵:۰۲:۰۸ +۰۰:۰۰ ۵ام خرداد, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید