صحبتی چند درباره معایب آجر

صحبتی چند درباره معایب آجر آجر از قدیم الایام یکی از مصالح مورد استفاده در ساختمانها و بناهای قدیمی بوده است و در قدیم الایام بعلت کمبود تنوع در مصالح ساختمانی گرایش بسیار زیادی به این نوع محصول ساختمانی وجود داشته داشت. که بیشتر در بناهای داخلی ساختمان ها ، دیوار چینی و ایجاد تقسیمات [...]

توسط | ۱۳۹۷-۸-۱۲ ۱۲:۲۷:۲۷ +۰۰:۰۰ ۵ام آبان, ۱۳۹۷|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه