مهندسی بتن وسیمان

مهندسی بتن وسیمان مهندسی بتن وسیمان | بتن به عنوان مصالح برگزیده قرن در صنایع مهندسی عمران داراي جایگاه و یژه اي است، این ماده پس از آب پر مصـرف تـرین مصـالح مصرفی بشر به حساب می آید. تولید بتن از حیث محیط زیست اثرات متعددي دارد، که عدم توجه به جوانب آن می تواند [...]

توسط | ۱۳۹۸-۳-۱۲ ۱۴:۱۶:۱۲ +۰۰:۰۰ ۱۲ام خرداد, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

افزودنی حباب سازبتن

افزودنی حباب سازبتن افزودنی حباب سازبتن | RB-AE  یک افزودنی حباب سازاست که تولیدحباب های هوابسیارریزوپایداری دربتن کرده وضمن افزایش دوام بتن،آن رادرمقابل تخریب های ناشی ازسیکل های پی درپی ذوب ویخبندان ونفوذنمک های ویژه ذوب مقاوم می سازد. این ماده همچنین درمواردی که دانه بندی بتن نامناسب بوده یازمانی که آب انداختگی ویاجدایی دانه [...]

توسط | ۱۳۹۸-۳-۱۱ ۱۳:۳۹:۴۲ +۰۰:۰۰ ۱۱ام خرداد, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

بتن خوب

بتن خوب بتن خوب | بتن خوب تحت انواع وسیعی ازشرایط محیطی متنوع، ماده ای نسبتابادوام است.اصولادرهرسازه بتنی لازم است عملکردی که برای آن درنظرگرفته شده است تداوم یابدبه این معناکه مقاومت وبهره دهی آن درعمرمشخصی که برای آن منظورشده است حفظ گردد.عمرخدمت دهی طولانی مترادف بادوام درنظرگرفته می شود. برطبق تعریف کمیته201انستیتوی بتن آمریکا،دوام [...]

توسط | ۱۳۹۸-۳-۹ ۱۳:۵۰:۱۵ +۰۰:۰۰ ۹ام خرداد, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

مقدمه ای برترکیب VMA دربتن

مقدمه ای برترکیب VMA دربتن مقدمه ای برترکیب VMA دربتن | بتن خود تراکم در سال 1988در کشور ژاپن ، به عنوان بتنی با قابلیت روانی بالا ، که بدون نیاز به ویبراتور اجرا می شود ، تعریف شده است بطور کلی sccاز نظر ماده ای که جهت اصلاح گرانروی در آن به کار می [...]

توسط | ۱۳۹۸-۳-۸ ۱۴:۳۸:۳۴ +۰۰:۰۰ ۸ام خرداد, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

بتن متخلخل

بتن متخلخل بتن متخلخل | AAC مخفف عبارت " بتن هواداراتوکلاوشده "به معنی(Autoclaved Aerated Cocrete)می باشد. AAC ازنظرماهیت یک فرآورده بتنی است که ازپخت سیمان، سیلیس یاماسه سیلیسی،آهک،پودرآلومینیوم وآب درفشارودمای بالاحاصل می شود.بتن متخلخل اتوکلاوشده درگروه محصولات بتن سبک قراردارد.مواداولیه این بتن به هیچ عنوان سبک نیستند وسبکی درحین فرآیندتولیدایجامی شود.بافت متخلخل بتن که در [...]

توسط | ۱۳۹۸-۳-۵ ۱۵:۰۲:۰۸ +۰۰:۰۰ ۵ام خرداد, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

بتن ومقاومت آن دربرابرسیکل های یخبندان وذوب یخ

بتن ومقاومت آن دربرابرسیکل های یخبندان وذوب یخ بتن ومقاومت آن دربرابرسیکل های یخبندان وذوب یخ | امروزه بتن جایگاه ویژه ای درساخت انواع سازه هاداردودرنتیجه این ماده به عنوان یکی ازپرمصرف ترین مصالح استفاده فراوانی دارد.باتوجه به این مطلب،صنعت وتکنولوژی بتن ونوآوری درتولیداین ماده،امکان تولیدودستیابی آسان به بتن باعملکردبالا رافراهم ساخته است. امروزه پيشرفت [...]

توسط | ۱۳۹۸-۳-۲۸ ۱۴:۳۷:۱۵ +۰۰:۰۰ ۲ام خرداد, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه