معماری هوشمندوساختمان


معماری هوشمندوساختمان

معماری هوشمندوساختمان | ساختمانی است که مجهز به یک

زیر ساختار ارتباط قوی بوده که می تواند به صورت

مستمر نسبت به وضعیت های معتبر محیط، عکس العمل

نشان داده و خود را با آن ها وفق دهد و هم چنین به ساکنان

ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به

صورت موثر و صحیح تری استفاده نموده و امنیت

و آرامش آن ها را افزایش دهد. بنابراین، ساختمان هوشمند

دارای شبکه و سیستمی است که قادر است در هر لحظه

کلیه قسمت های یک ساختمان را از نظر تاسیسات

مکانیکی، تاسیسات برقی، ورود و خروج افراد و مسایل

ایمنی کنترل نماید. در واقع این ساختمان ها، عملکرد و

نظارت انسان به حداقل رسیده و نظارت و کنترل، به

سیستم های هوشمند سپرده می شود. بدیهی است در

این شیوه، کارکرد ساختمان و تاسیسات موجود در آن،

به حداکثر کارایی خواهد رسید و در نتیجه با داشتن

چنین شبکه ای، مصرف انرژی بهینه شده و

به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

سازه های هوشمندچگونه کارمی کنند؟

بر خلاف بسیاری از نیروهای مرگبار طبیعی،

زمین لرزه بدون اطالع قبلی اتفاق می افتد. این نیروی

مخرب می تواند شهرها را در چند ثانیه ویران کند. به همین

دلیل دانشمندان در پی کشف راه هائی برای کاهش اثرات

مخرب زلزله می باشند. در البراتور شرکت لردLord در

شهر نری در ایالت کارولینای شمالی محققان این شرکت

با همکاری محققان دانشگاه نتردام معتقدند به راه

حلی برای کاهش اثرات زلزله دست یافته اند.

خرب می تواند شهرها را در چند ثانیه ویران کند.

به همین دلیل دانشمندان در پی کشف راه هائی برای

کاهش اثرات مخرب زلزله می باشند. در لابراتور

شرکت لردLord در شهر نری در ایالت کارولینای

شمالی محققان این شرکت با همکاری محققان دانشگاه

نتردام معتقدند به راه حلی برای کاهش اثرات زلزله دست یافته اند.

ساختمان های هوشمندونقش آنها در بهینه سازی مصرف انرژی:

ساختمان هوشمندمحیط زیستی کارآمدوراحت برای

ساکنانش فراهم می کند.این سیستم ها در یک ساختمان

هوشمندبه طوریکپارچه عمل کرده ووسایل مختلف

رادر ارتباط واثرمتقابل با یکدیگرقرارمی دهند.

بااین سیستم می توان ارتباطات،کارهای دفتری و

کنترلی ساختمانرابااستفاده ازیک شبکه

رایانه ای جامع به عهده مدیریت هوشمند سپرد.

جامع به عهده مدیریت هوشمند سپرد.

مزایای ساختمان هوشمند:

سیستمهای کنترل هوشمند دارای انعطاف بالایی

خواهند بود که می توان براحتی آنها را با نیازهای

مختلف منطبق نمود. همچنین در هنگام بهره برداری

براحتی میتوان عملیات تغییر و بهینه سازی برای

راهبری بهتر و کاهش هزینه های انرژی و کاهش

هزینه های تعمیراتی را انجام داد. یک سـاخـتمان

هـوشمنـد بـنـا بـه تـعریـف انـستیتو ساختمان های

هوشمند بنایی است که با استفاده بهینه از چند عنصر پایه :

سازه و سیستم و خدمات و مدیریت و روابط درونی آنها ،

محیطی مناسب و دارای صرفه اقتصادی ایجاد نماید .

در ساختمان هوشمند بسیاری از اعمالی که ساکنان از

روی عادت و بصورت غیرارادی انجام میدهند توسط

سیستم های هوشمند انجام میگردد که باعث

صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی می گردد.توسط | ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۱:۰۸:۴۴ +۰۰:۰۰ ۲۴ام بهمن, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید