مراحل تولید بلوک اتوکلاو

مراحل تولید بلوک اتوکلاو

برای تولید بلوک های اتوکلاوه نیاز به هزینه زیاد – جای مناسب – وتخصص در این کارمی باشد. تولید این بلوکها نیاز به دستگاهای خاصی دارد که تهیه همین دستگاه ها هزینه ی زیادی در برمیگیرد وهمچنین نیاز به فضای زیادی همداردوتخصص برای اینکار مهم ترین مسائله می باشد که در ادامه درمورد این موضوع توضیح خواهیم داد. تهیه همین دستگاه ها هزینه ی زیادی در برمیگیرد وهمچنین نیاز به فضای زیادی همداردوتخصص برای اینکار مهم ترین مسائله می باشد که در ادامه درمورد این موضوعتوضیح خواهیم داد.

مراحل بلوک:

۱-اولین دستگاه در این خط تولید مورد نیاز است مخازن می باشند که مواد اولیه مورد نیاز ما در آن نگهداری میشوند که موقع نیاز ازآن استفاده بشود. ۲-مرحله بعد دستگاه میکسر میباشد که کار این دستگاه ترکیب مواد اولیه تهیه خمیر هبلکس میباشد که در این قسمت مواد اولیه (سیمان,آهک,سیلیس وپودر آلومینیوم)را ترکیب میکند ولی اگردر ترکیب موادومقدار آن دقت نشود بلوک تولید نمی شود یا اینکه عایق یا مقاومت خوبیبدست نمی آید. ۳-مرحله سوم دستگاه قالب ریزی می باشد که این دستگاه هرکدام سه متر مکعب گنجایش دارند مخلوط آماده شده از میکسر را داخل آنمیریزم ولی فقط نصف قالب را مخلوط میریزیم.مخلوطی که مواد داخل آن بدرستی وبه اندازه ترکیب شده باشد را داخل قالب میریزیم که مرحله هوادار کردنه هبلکس شروع شودواکنش موادشیمایی موجود در آن باعث ایجاد حباب های ریز در محصول می شود که باید ۴ساعت داخل قالب بماند تا به مرحله رشد برسددر ضمن حبابها نبایداز قالب بیرون بزنندکه بتوانیم به راحتی از آنها استفاده کنیم.در این مرحله دمای محصول ۷۰درجه سانتیگراد می رسد . ۴-دستگاه برش :بعد از اینکه محصول به مرحله رشدرسید به خط برش انتقال میدهند دراین قسمت میتوانیم محصولمون رو به سایز دلخواه ومورد نیاز بازار برش دهیم اگر دستگاهه ما خراب باشد محصول هم اندازه برش نمیخورد ویا اینکه بلوک ها میشکنند . ۵-دستگاه اتوکلاو :بعداز برش بلوکها را داخلاتوکلاو به مدت ۴ ساعت بخار میدهند که بخار داخل اتوکلاو به ۱۲ اتمسفر برسد بعدازآن ۱۲ ساعت فشار بخار در آن حفظ میشود تا بلوک ها پخته شوند. ۶-پالت بندی :وقتی بلوک از اتوکلاو بیرون می آیدبا دستگاه مخصوص رو پالت چینده میشود و بعد از آن به بخش شیرینگ منتقل می شود وتسمه کشی وسلفون کشی می شود .
توسط | ۱۳۹۷-۱۰-۳۰ ۱۳:۲۲:۳۱ +۰۰:۰۰ ۲۲ام آذر, ۱۳۹۷|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید