بتن ترمیم کننده درساختمان

بتن ترمیم کننده درساختمان | دانشمندان باید لوحه

قرار دادن فرایند خود ترمیم شوندگی استخوان ساز و

کارهاي شباح را براي بتن پیشبین کرده اند براساس

اصول پیش گفته میکروکپسول هاي حاوي عامل

ترمیم کننده و یک عامل محرك شیمیاي (کاتالیزور) را

به طرح اختلاط بتن اضافه می کنند با پیشروي ترك

ساختار بتن بدنه میکروکپسول هاي مذکور خراب شده

و ماده محتوي آن آزاد می شود به محض تماس

پیداکردن عامل ترمیم کننده با

کاتالیزور فرایند ترمیم آغاز می شود .

نانوبتن هوشمندگرمازا:

برف روبی و بازکردن جاده ها، پل ها و باندهاي

فرودگاه مسدود شده در اثر بارش برف در زمستان،

یکی از چالش هاي بزرگ در زمینه ي نگهداري

مسیرهاي ارتباطی در کشورهاي سردسیر و برف

خیز است که هزینه هاي زیادي را به سازمان هاي

راهداري تحمیل می کند . روش هاي قدیمی که اغلب

مبتنی بر پخش کردن نمک در سطح راه به منظور

ذوب کردن برف است، هزینه بر، زمان بر و داراي

آثار سوء زیست محیطی هستند . در همین راستا

و به کمک فناوري نانونوع جدیدي از بتن ابداع

شده که به گونه اي هوشمندانه و خودکار ، ایمنی

راه هاي بتنی را مورد پایش قرارداده و در صورت

لزوم مبادرت به یخزدایی از سطح راه می کنند . نانوبتن

هوشمند گرمازا طبق نانو طراحی شده و از این محصول

براي بستر راه ها و باند فرودگاه ها استفاده می شود

. نانو بتن هوشمند گرمازا می تواند در هر لحظه اطلاعات

دقیقی از درجه حرارات و تغییرات آن به سیتم کنترل

مرکزي ارسال کند . در این سیستم در صورتی که دما

در هر منطقه از سطح مورد نظر به حدود دماي یخبندان

برسد، دستگاه کنترل کننده به صورت اتوماتیک اقدام

به گرم کردن آن بخش کرده و برف و یخ موجود

روي سطح را تخلیه می کند.در نتیجه معبر، جاده

یا باند فرودگاه همواره خشک و ایمن است.

نانوسیلیس وخصوصیات مکانیکی:

وزن المان هاي سازه اي در ساختمان ها به عنوان

بخش عمده اي از بارهاي مرده، یکی از مهمترین

عوامل موثر بر جذب نیروي ناشی از زلزله است.

کاربرد بتن سبک سازه اي با کاهش وزن ساختمان،

باعث اقتصادي شدن مقاطع و آسیب کمتر در

اثر زلزله می شود. ولی خصوصیات مکانیکی

پایین بتن سبکدانه به علت مقاومت کم و

شکنندگی سبکدانه ها مانع از استفاده آن

در المان هاي سازه اي شده است. استفاده

از مواد تقویت کننده براي جبران اثر کاهش

مقاومت ناشی از بکاربردن سبکدانه میتواند به

توانمندي بتن سبک بیانجامد. در دنیاي پیشرفته

امروزي و با توجه به دستاوردهاي علمی در زمینه هاي

مختلف، صنعت بتن نیز دچار تحول گردید.

تولید بتن سبک نیز حاصل همین پیشرفت ها می باشد.

بتنی که عالوه بر کاهش بار مرده ساختمان و کاهش

نیروهاي وارد بر سازه در اثر شتاب زلزله، داراي

ویژگی هایی چون عایق صوتی و حرارتی بوده که

امروزه آن را به عنوان بتن قرن مینامند. زلزله خیز

بودن کشور از یکسو و مصرف بیش از حد انرژي

به دلیل ضعف سیستم عایق بندي(صوتی و حرارتی)

اکثر ساختمان ها از سوي دیگر، اهمیت و لزوم

بکارگیري از صنعت بتن سبک را آشکار می کند.

توسط | ۱۳۹۸-۱۱-۲۰ ۱۰:۱۴:۵۰ +۰۰:۰۰ ۲۰ام بهمن, ۱۳۹۸|بلوک هبکلس|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید